مطالبه گری هدف مهم تشکیل کارگروه معماری وشهرسازی اسلامی

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری آذربایجان غربی،رضا پناهی امروز در  جلسه کارگروه تخصصی معماری و شهرسازی اسلامی اظهار کرد:سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری یکی از اقشار تخصصی بسیج است که با هدف جذب و سازماندهی مهندسین مرتبط با بخش های عمران، شهرسازی، معماری و دیگر رشته های مرتبط در حال فعالیت است؛ بخشی از فعالیت های مهم بسیج مهندسین عمران و معماری در قالب کارگروه های تخصصی تعریف شده است و مهندسین بسیجی ما در این کارگروه ها اهداف مختلفی را دنبال می کنند.