tax

پتروشیمی میاندوآب در سال ۸۳ به عنوان یک طرح ملی کلنگ‌زنی شد و در سال ۸۴ نیز دیوارکشی این پتروشیمی انجام شد. بنا به گفته ها این پروژه به پیشرفت ۹۵ درصدی می‌رسد و با افتتاح آن برای جوانان منطقه اشتغال زایی می‌شود.
مدیرکل دفتر مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب دریاچه ارومیه اعلام کرد
مدیرکل دفتر مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب حوضه دریاچه ارومیه با اشاره به رهاسازی ۴۴۰ میلیون مترمکعب آب از سدها به دریاچه ارومیه، گفت: بارش‌های مناسب چند روز اخیر و رها سازی‌ مناسب آب از سدهای این حوضه موجب تثبیت دریاچه ارومیه شد.
مهندس داوری در مصاحبه با رادیو گفتگو:
مهندس مجید داوری در مصاحبه با رادیو گفتگو به تشریح اهداف سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری پرداخت.
پتروشیمی میاندوآب در سال ۸۳ به عنوان یک طرح ملی کلنگ‌زنی شد و در سال ۸۴ نیز دیوارکشی این پتروشیمی انجام شد. بنا به گفته ها این پروژه به پیشرفت ۹۵ درصدی می‌رسد و با افتتاح آن برای جوانان منطقه اشتغال زایی می‌شود.
مدیرکل دفتر مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب دریاچه ارومیه اعلام کرد
مدیرکل دفتر مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب حوضه دریاچه ارومیه با اشاره به رهاسازی ۴۴۰ میلیون مترمکعب آب از سدها به دریاچه ارومیه، گفت: بارش‌های مناسب چند روز اخیر و رها سازی‌ مناسب آب از سدهای این حوضه موجب تثبیت دریاچه ارومیه شد.
مهندس داوری در مصاحبه با رادیو گفتگو:
مهندس مجید داوری در مصاحبه با رادیو گفتگو به تشریح اهداف سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری پرداخت.
پتروشیمی میاندوآب در سال ۸۳ به عنوان یک طرح ملی کلنگ‌زنی شد و در سال ۸۴ نیز دیوارکشی این پتروشیمی انجام شد. بنا به گفته ها این پروژه به پیشرفت ۹۵ درصدی می‌رسد و با افتتاح آن برای جوانان منطقه اشتغال زایی می‌شود.
مدیرکل دفتر مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب دریاچه ارومیه اعلام کرد
مدیرکل دفتر مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب حوضه دریاچه ارومیه با اشاره به رهاسازی ۴۴۰ میلیون مترمکعب آب از سدها به دریاچه ارومیه، گفت: بارش‌های مناسب چند روز اخیر و رها سازی‌ مناسب آب از سدهای این حوضه موجب تثبیت دریاچه ارومیه شد.
مهندس داوری در مصاحبه با رادیو گفتگو:
مهندس مجید داوری در مصاحبه با رادیو گفتگو به تشریح اهداف سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری پرداخت.

بازدیدکنندگان

  • تعداد بازدیدها: ۷۰۸۴۶۲
  • بازدیدکننده ها: ۵۷۱۲
  • تعداد محتواها: ۹۲۱
  • از تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ - ۱۰:۵۵

نظرسنجی

نظر خود را در مورد سایت سازمان بیان کنید؟

شعار سال

تبلیغات

گفتگو ویژه

۱۳۹۶/۱۲/۰۸ - ۱۴:۳۱